پنل فروشگاهی حرفه ای

990.000 تومان پنج ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل مدیریت فارسی
 • هاست 20گیگssd پنج ساله
 • دامنه irوcom
 • انتقال خودکار مطالب به تلگرام
 • تحویل7الی14روزه
 • درون ریزی مطالب اولیه سایت
 • پشتیبامی فنی 60 ماه
 • سئو سازی
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • کاملا ریسپانسیو
 • تهیه آموزش ویدویی کار باسایت
 • ایجاد نامحدود ایمیل اختصاصی
 • عدم پرداخت هزینه تا 60 ماه
 • مدیریت راحت محصولات
 • پنل پیامک با دو خط اختصاصی
 • بک آپ گیری اتومات 48 بار در روز

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

پنل فروشگاهی پایه

600.000 تومان سالیانه
 • طراحی اختصاصی
 • پنل مدیریت فارسی
 • هاست 6گیگssd
 • دامنه com
 • انتقال خودکار مطالب به تلگرام
 • تحویل7الی14روزه
 • درون ریزی مطالب اولیه سایت
 • پشتیبامی فنی 12 ماه
 • سئو سازی
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • کاملا ریسپانسیو
 • تهیه آموزش ویدویی کار باسایت
 • مدیریت راحت محصولات
 • پنل پیامک با یک خط اختصاصی
 • بک آپ گیری اتومات 12 بار در روز

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

پنل شرکتی حرفه ای

900.000 تومان پنج ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل مدیریت فارسی
 • هاست 6گیگssd پنج ساله
 • دامنه irوcom
 • انتقال خودکار مطالب به تلگرام
 • تحویل7الی14روزه
 • درون ریزی مطالب اولیه سایت
 • پشتیبامی فنی 60 ماه
 • سئو سازی
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • کاملا ریسپانسیو
 • تهیه آموزش ویدویی کار باسایت
 • ایجاد نامحدود ایمیل اختصاصی
 • عدم پرداخت هزینه تا 60 ماه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

پنل شرکتی پایه

400.000 تومان سالیانه
 • طراحی اختصاصی
 • پنل مدیریت فارسی
 • هاست 3گیگssd
 • دامنه com
 • انتقال خودکار مطالب به تلگرام
 • تحویل7الی14روزه
 • درون ریزی مطالب اولیه سایت
 • پشتیبامی فنی 12 ماه
 • سئو سازی
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • کاملا ریسپانسیو
 • تهیه آموزش ویدویی کار باسایت

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید