بسته های صرافی

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-222-Group-29

بسته پایه

حداکثر 50 کاربر
رایگان همیشگی
 • تعداد کاربر قابل پشتیبانی : 50 کاربر
 • دسترسی به همه امکانات : دارد
 • پشتیبانی فنی : ندارد
 • نصب رایگان : ندارد
 • اپلیکیشن اندروید : ندارد

بسته استارتاپ

حداکثر 500 کاربر
تومان 1,500,000 ماهانه
 • تعداد کاربر قابل پشتیبانی : 500 کاربر
 • دسترسی به همه امکانات : دارد
 • پشتیبانی فنی : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • اپلیکیشن اندروید : دارد
 • قیمت سالانه : 16,000,000 تومان

بسته استارتاپ

حداکثر 4000 کاربر
تومان 3,000,000 ماهانه
 • تعداد کاربر قابل پشتیبانی : 4000 کاربر
 • دسترسی به همه امکانات : دارد
 • پشتیبانی فنی : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • اپلیکیشن اندروید : دارد
 • قیمت سالانه : 30,000,000 تومان
پر فروش

بسته تجاری

نا محدود کاربر
تومان 8,000,000 ماهانه
 • تعداد کاربر قابل پشتیبانی : نامحدود کاربر
 • دسترسی به همه امکانات : دارد
 • پشتیبانی فنی : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • اپلیکیشن اندروید : دارد
 • قیمت سالانه : 75,000,000 تومان