پنل فروشگاهی

150.000 تومان سالیانه
 • خط اختصاصی 1000و5000 چهارده رقمی.
 • 30.000 تومان شارژ اولیه.
 • تحویل 24 ساعته.
 • پشتیبانی کامل.
 • نصب رایگان پلاگین.
 • ارسال پیام به منطقه خاص.
 • ارسال پیام به مشاغل خاص.
 • ارسال پیام به صورت زمان دار.
 • ارسال پیام به بلک لیست.
 • ارسال پیام به مشتریان.
 • مسابقه پیامکی.
 • منشی پیامکی.

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

پنل شرکتی

100.000 تومان سالیانه
 • خط اختصاصی 1000 چهارده رقمی.
 • 10.000 تومان شارژ اولیه.
 • تحویل 24 ساعته.
 • پشتیبانی کامل.
 • نصب رایگان پلاگین.
 • ارسال پیام به منطقه خاص.
 • ارسال پیام به مشاغل خاص.
 • ارسال پیام به صورت زمان دار.
 • ارسال پیام به بلک لیست.

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید